ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் தேடல்.

எண்ணுதலும், பரிசீலித்தலும், தேடுதலும்.

Wednesday, October 12, 2005

பாகிஸ்தான் இந்தியா பூகம்பம்.

இந்திய எல்லையிலும், பாகிஸ்தானிலும் ஏற்பட்ட பூகம்பத்தால் நிகழ்ந்த பேரழிவை அனைவரும் அறிந்திருக்க கூடும். அது குறித்து வலைப்பதிவிலும் யாரேனும் எழுதியிருக்க கூடும். ஆனால் மிக கவனமாய் வலைப்பதிவுகளை வாசிக்காத என் கண்ணில் எதுவும் தென்படவில்லை. நண்பர் மூலம் மின்னஞ்சலில் வந்த உதவிக்கான ஒரு விண்ணப்பதை இங்கே ஆங்கிலத்திலேயே இடுகிறேன். தமிழ்பெயர்க்க என்னால் இப்போது முடியவில்லை. கீழே தரப்படும்முகவரிகள், இதில் ஈடுபட்டுள்ள மக்களும் நிவாரணப் பணியில் தீவிரமான கடப்பாடுடன் ஈடுபடுபவர்கள் என்பதையும், நீங்கள் அனுப்பும் எந்த உதவியும் பணமும் நிச்சயமாய் பாதிக்க பட்டவ்ர்களுக்கு போய் சேரும் என்பதற்கும் என்னால் உத்தரவாதம் தரமுடியும். மேலதிக விவரங்கள் எதுவும் என்னிடம் இல்லை என்றாலும், விரும்புபவர்கள் என்னை மின்னஞ்சலில் அணுகினால் பெற்றுத்தர முயலமுடியும். நண்பரின் பெயரையும், மின்னஞ்சல் முகவரியையும் அவரிடம் அனுமதி கேட்காத காரணத்தினால் நீக்கியிருக்கிறேன். நன்றி.

Pakistan-India Earthquake Relief Appeal

As you know a huge earthquake of magnitude 7.6 struck Muzaffarabad
region of Pakistan on 8th October. This earthquake is bigger than the Gujarat
earthquake. A large part of Pakistan and Kashmir was badly affected.
800 people in Kashmir are dead and more than 2400 are injured. Pakistan
has suffered a major loss of life - more than 40000 people have died.
Indian and Pakistan governments are working together to speed up releif
operations. Many more people are injured and still buried under the debris.

We are in touch with a number of groups working on basic relief in both
India and Pakistan. There is a lot of urgent help that is needed by
these organizations. At this point, we are collecting funds from all over
India and releif materials at Delhi. Volunteer doctors and medical supplies
are needed to work in Kashmir. Warm clothing, tents and make-shift shelter
arrangements are also needed urgently.

Because of the transportation problems involved - at this stage - we
are NOT collecting releif materials in Chennai, Mumbai, etc. The relief
materials are being collected **only** at Delhi. Please contact Anuj Grover -
0-98182-48459 - if you want to donate releif materials.

Releif materials will be sent to:

1.Kashmir valley: through the The Servants of the People Society which
is starting relief work in Baramula. Their trucks are leaving from New
Delhi on the 13th. Contact person: Dr Satya Paulji ( 0 98111 12705) or Mani
(011-2642 7650).

2. Pakistan: through the Pakistan-India People's Forum for Peace &
Democracy (PIPFPD) which is collecting releif supplies in Delhi and will be
transporting it to Pakistan.

Apart from releif supplies, we also need a lot of funds. There are
several organizations in both India and Pakistan that we are in touch with who
require financial support for their releif and rehabilitation work. We
have set up a special fund for this purpose in AID-INDIA:
"Indo-Pak Earthquake Releif and Rehabilitation Fund".

We request you to donate generously and also to collect funds from your friends and colleagues for the Earthquake releif.

All donations can be made by cheques payable to "AID-INDIA" (and marked
or
with an attached letter for "Indo-Pak Earthquake Releif"

If you are in Delhi, please make a cheque to "AID-INDIA" and contact
Anuj
Grover: 0-98182-48459

In Bangalore, please make cheque to "AID-INDIA" and contact Aradhana:
0-98455-37269

If you are in Mumbai, please contact T. Shankar: 0-98208-06127

If you are in Chennai or anywhere else, please post your cheques to:

AID-INDIA
New No 34, II Floor, Rathenam Street
Gopalapuram, Chennai - 600086
Phone: 044-28350403, 94440-61033
email: aid.info@gmail.com


Please forward this information to other friends who would be
interested in helping the earthquake victims.

Post a Comment

1 Comments:

Blogger ஜோ / Joe said...

உருப்படியான பதிவு.

10/12/2005 8:01 PM  

Post a Comment

<< Home

---------------------------------------
Site Meter