ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் தேடல்.

எண்ணுதலும், பரிசீலித்தலும், தேடுதலும்.

Thursday, December 08, 2005

பாகிஸ்தான் பூகம்பம்...

இந்திய எல்லையில் ஏற்பட்டதை விட, 'பாகிஸ்தானில் உள்ள காஷ்மீர பகுதிகளில்' ஏற்பட்ட பூகம்ப அழிவு பல மடங்கு கொடுமையானது என்று அனைவருக்கும் தெரியும். அங்கிருக்கும் அரசு அதிகார இயந்திரமும் இந்தியாவை போல திறன் வாய்ந்ததும் அல்ல. வந்துவிட்ட, இன்னும் வரபோகும் கடுங்குளிரில் தகுந்த உறைவிடம் இல்லாமல் இன்னும் எத்தனை பலிகள் ஏற்படகூடும் என்று அஞ்சிய நிலையில் சில ஆறுதலான செய்திகள் வந்துள்ளன. Quaid-e-Azam Universityயின் இயற்பியல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் செய்துள்ள மிக தீவிரமான மீட்புபணிகள் குறித்த அறிக்கைகள் மூன்றூ எனக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வந்துள்ளது. யாரேனும் பெற விரும்பினால் மின்னஞ்சலில் அனுப்ப முடியும். மீட்பு பணிகளுக்கு உதவும் எண்ணம் உள்ளவர்கள்,இந்த பதிவின் முடிவில் உள்ள வழிமுறையை காணவும். மீண்டும் சொல்வதானால் ஒரு அரசாங்கத்திடம் செல்வதை விட இங்கே அளிப்பதன் மூலம் உங்கள் பணம் முழுமையாய் மீட்பு பணிக்கு மட்டுமே செலவிடப்படும். இதல் ஈடுபடும் அனைவரும் அதற்கான தீவிரக் கடப்பாடு உடையவர்கள். சில காரணக்களால், இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட மீட்பு பணி குறித்த அறிக்கைகளை இங்கே வெளியிடவில்லை. மின்னஞ்சலில் தரமுடியும். நன்றி.


பாகிஸ்தான் - இந்திய பூகம்பம் குறித்த முந்தய பதிவு.


1. Please make CHECKS payable to " EAF - EARTHQUAKE RELIEF FUND "

2. Please PRINT OUT, SIGN and MAIL the following form, along with yourcheck :
Enclosed is a donation of ________ to the EAF - Earthquake Relief Fund. I understand that this money will be used solely for the purpose ofpurchasing and distributing earthquake relief and rehabilitation suppliesin Pakistan.

Name (please print):_________________________________________

Signature: _________________________________________________ Address :

3. Please mail your check and this form to:
Eqbal Ahmad Foundation
P.O. Box 222
Princeton, NJ 08542
US


The Eqbal Ahmad Foundation is a tax-exempt organization under section501(c)(3) of the internal revenue code. Therefore, your donation is taxdeductible. If you wish to receive a letter acknowledging your donationfor tax purposes, please include your mailing address. For tax purposes, all donation over $250 must include your name andmailing address. Should you have any questions about how to make or send a donation, pleasecontact the Foundation's Vice President, Zia Mian, at zia@princeton.edu

INSTRUCTIONS FOR DEPOSIT IN PAKISTAN: Please make your cheque out to:Eqbal Ahmad Memorial Education Foundation and mail to: Pervez Hoodbhoy,Professor of Physics, Quaid-e-Azam University, Islamabad 45320, Pakistan.

Post a Comment

2 Comments:

Blogger KARTHIKRAMAS said...

நல்ல வேலை செய்கிறீர்கள், நன்றி.

12/08/2005 11:56 PM  
Blogger ROSAVASANTH said...

நன்றி கார்திக்!

12/09/2005 12:01 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

---------------------------------------
Site Meter