ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் தேடல்.

எண்ணுதலும், பரிசீலித்தலும், தேடுதலும்.

Monday, January 10, 2005

மீண்டும்!

என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை. உதவிகள் குறித்த என் பதிவிற்கு தமிழ்மணம் அளித்திருந்த தொடர்பை காணவில்லை. தொடர்பு அளித்ததும் எப்போது என்று எனக்கு சரியாய் தெரியாது. தொடர்பு நீங்கியதும் எனக்கு தெரியாது. அதனால் பெரிய பிரச்சனையில்லை.

எப்படியாயினும் பல புதிய தகவல்கள் சேர்க்கபட்டுள்ளன என்பதை தெரிவிக்கவே இந்த பதிவு. குறிப்பாய் இன்று சுநாமி குறித்த அருள்குமரனின் கலந்துரையாடல் அறிவிப்பு, மற்றும் அதன் மூலம் அறிந்த நண்பர் மதுரபாரதியின் தொடர்பு எண்கள். எனக்கென்னவோ நாம் இப்போதுதான் மீட்புபணிகள் போன்றவை குறித்து இன்னும் தீவிரமாய் பேச தொடங்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. ஆரம்ப கட்ட உணர்சிகள் மிகவும் குறைந்திருக்கும். அறிவு பூர்வமாக உணர்சிகளை தவிர்த்தும் சிந்திக்க இயலும். ஒரு குழப்பமான முறையில் பணிகள் நடைபெறுவதும் குறைந்திருக்கும். இதையெல்லாம் வெளிநாட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்வது, எளிதானதாய் இருந்தாலும், அந்த ஒரே காரணத்திற்காக சொல்லாமலிருக்கவும் தோன்றவில்லை. ஆகவே நண்பர்களே
தொடர்ந்து இது குறித்து ஏதாவது பேசுவோம். நானும் 5 நாட்களுக்கு ஒரு முறையாவது இது குறித்து தோன்றியவற்றை எழுதுவேன். உதவி குறித்த என் பதிவு தொடர்ந்து அது தொடர்பான தகவல்களை சேர்த்து கொண்டிருக்கும்.


Post a Comment

10 Comments:

Blogger டிசே தமிழன் said...

RosaVasanth,
Like you said, It is an important time to speak out of Tsunami efforts more (and we can put away our emotional thinkings too). Whenever I have time, I will try to write what stffs we are doing in Canada. Thanx.

1/10/2005 6:06 AM  
Blogger ROSAVASANTH said...

This comment has been removed by a blog administrator.

1/10/2005 6:02 PM  
Blogger enRenRum-anbudan.BALA said...

rosa vasant,
Pl. see my comment for your article at
http://rozavasanth.blogspot.com/2005/01/blog-post_07.html
enRenRum anbudan
BALA

1/10/2005 6:19 PM  
Blogger ROSAVASANTH said...

i have replied to that.

1/10/2005 6:40 PM  
Blogger ROSAVASANTH said...

எழுத்து பிழை
காரணமாய் டிஜேக்கான பதில் நீக்கபட்டுள்ளது. பிழை திருத்தி கீழே!

Dear dj,

Thanks for the comment. We can start a new blog, and with password known to many people, and start writing there. I would like to who are all interested. I don't think I have the capability to write much there. I will write whatever occurs to me. anbulla vasanth

1/10/2005 6:43 PM  
Blogger Narain said...

It's good Vasanth to have a common blog to post. Btw, I am taking a smaller initiatives to "help children get back to school" by providing school kits to them. The complete details is available over here. If this can also be added for Tsunami, pls do so.

http://www.e-akshara.com/tsunamiaid/ and i have already blogged the same in my blog. Hope this helps.

http://rlnarain.blogspot.com/2005/01/help-child-to-get-back-to-school.html

1/10/2005 7:22 PM  
Blogger ROSAVASANTH said...

Thanks Narain. I tried to open a new blog account. Unfortunately, I am taken to a site with only Japanese. I am not able to go to the English site. I am sure about the reasons. But I think I will be able to do in a different computer at office, as I have done already. Meanwhile anyone can open a new account, and may be cut and paste my already existing post, regarding this. Thanks!

1/10/2005 8:02 PM  
Blogger Narain said...

Anbulla Vasanth,

Suddenly, i am not able to type in tamil in my machine. Just let me know, in what name you want the blog to be started. Will do it and we can change the settings as we go along.

1/11/2005 3:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Dear Vasant,
I have RE-REPLIED to your message!

http://rozavasanth.blogspot.com/2005/01/blog-post_07.html

enRenRum anbudan,
BALA

1/11/2005 5:06 PM  
Blogger ROSAVASANTH said...

Thanks!

1/11/2005 5:40 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

---------------------------------------
Site Meter