ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் தேடல்.

எண்ணுதலும், பரிசீலித்தலும், தேடுதலும்.

Saturday, June 03, 2006

ஒண்ணே ஒண்ணு.

ப்ளாகர் சொதப்பியதில் நான்கு முறை பதிவு வந்தது. அதில் மூன்றை நீக்கிவிட்டேன். ஒண்ணே ஒண்ணை மட்டும் விட்டு வைத்திருக்கிறேன். அதை இந்த சுட்டியில் வாசிக்கலாம். மன்னிக்கவும்.

Post a Comment

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

---------------------------------------
Site Meter