ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் தேடல்.

எண்ணுதலும், பரிசீலித்தலும், தேடுதலும்.

Tuesday, March 16, 2010

பதிவுகள் -10

1. வெள்ளை இனவெறியும், தமிழர்களும்.

2. 'Disgrace'

3. ட்விட்டுரைகள்-1.

4. ட்விட்டுரைகள்-2.

5. ஊழலும் தமிழகமும்.

6. 'கேணி'யில் நாஞ்சில் நாடன்.

7. 80களின் மந்தம்.

8. ட்விட்டுரைகள்-3.

9. நாஞ்சில்-ஜெயமோகன்-மாடுகள்-ஜீன்கள்.

10. காலி செய்த இளையராஜா.

(இந்த பதிவுகள் தமிழ்மணத்தில் வருவதில்லை என்பதால் இங்கே சுட்டியளிக்கிறேன்.)

Post a Comment

1 Comments:

Blogger Vijayashankar said...

நிச்சயம் படிக்க வேண்டியவை.

3/16/2010 7:13 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

---------------------------------------
Site Meter