ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் தேடல்.

எண்ணுதலும், பரிசீலித்தலும், தேடுதலும்.

Sunday, June 04, 2006

பெயரிலிக்காக - Himeji castle.

இரைஷேமஸே பதிவில் பெயரிலி, " கோட்டை நன்றாக இருக்கிறது. உச்சியையும் சேர்த்து எடுத்திருக்கலாம்"


ஒழுங்கான படம் இருக்கும் போது எதுக்காக அய்யா தலை தட்டின படத்தை போட்டாய்?, என்று ஒரு நியாயமான கேள்வி எழலாம். படத்தில் படர்ந்து இருக்கும் அந்த மரங்களுக்காக! மரத்தின் பெயர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், ஆனால் நினைவிலில்லை. ஜப்பானை பற்றி என்ன பார்த்திருந்தாலும் அதன் ஒரு பகுதியாய் இந்த மரமும் அறிமுகமாகியிருக்கும். பல வகை வனங்கள் (Koen) ஜப்பானின் அழகியல் உணர்வை பறை சாற்றுபவை. அவற்றில் முக்கிய பங்கு இந்த மரங்கள் வகிக்கின்றன. இந்த மரங்கள் நித்தியதன்மையை குறிப்பதாக ஜப்பானியர்களின் நம்பிக்கை.

குறுப்பன் மன்னிக்கணும். உள்ளே போயிருக்கிறேன், ஆனால் படம் எடுக்க அனுமதியில்லை.

Post a Comment

1 Comments:

Blogger -/பெயரிலி. said...

அண்ணே நன்ரி

6/04/2006 2:28 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

---------------------------------------
Site Meter